پیگیری سفارش
بستن پنجره
زخم پای دیابتی
27 مهر ماه 1401
یکی از معمول ترین عوارض عدم کنترل میزان قند خون در افراد دیابتی، درد یا زخم پای دیابتی است که در نتیجه باعث بیشتر شدن آسیب به لایه های زیرین بافت های پوست می شود. این آسیب ها بیشتر شصت و پنجه ی پا را شامل می شود و حتی می تواند روی استخوان های شما نیز تاثیر منفی بگذارد. بنابراین هر نوع درد یا ناراحتی ای که در پاهایتان احساس
کرونا
17 فروردین ماه 1401
1
aa
Sorry, your browser does not support inline SVG.
جزئیات سفارش
وضعیت سفارش
هزینه نهایی سفارش
محصولات انتخاب شده
توضیحات ثبت شده